NaKuHel
friluftsbarnehage 

en liten barnehage med stor sjel!

NaKuHel står for Natur-Kultur og Helse. Disse tre elementene utgjør fundamentet i vår hverdag, våre aktiviteter og vår pedagogikk.

NaKuHel er en frittstående organisasjon for folkehelse og helsefremmende virksomhet. Hovedmålsettingen er å legge til rette for helsefremmende fellesskap basert på glede og aktivisering gjennom mestring, mening, balanse, glede og livskvalitet i egne liv. Les mer om NakuHel-barnehagen SA.

I NaKuHel friluftsbarnehage ønsker vi at hverdagen skal preges av glede og humor for barn og voksne. Barna skal ha tid og rom for god lek og sjelelig utvikling i et trygt og godt miljø ute i det fri. I den frie leken foregår det mye læring og utvikling, samt at barna gjennom å bruke naturen som lekeplass får utviklet motorikk, balanse og kroppskontroll. Barna kommer daglig tett inn på naturen, og vi omgis av kjente og kjære gårdsdyr som hest, sau, ku og hund. Vi bruker naturen i våre aktiviteter, og lærer barna å sette pris på naturen og det den har å by på. Les mer om vårt konsept og pedagogikk.

Dagene tilbringer vi ute i det fri, og naturen er barnas oppholdssted og lekeplass. Hos oss klatrer barna i trærne og hopper fra steiner. De maler på staffeli under kirsebærtreet på Tangen, fisker i Semsvannet og har samlingsstundene rundt bålet. Sammen utforsker vi naturen, høster det den har å tilby og opplever årstidene. Les mer om hverdagen i NaKuHel-barnehagen.

Det er ingen dager som er like i NaKuHel friluftsbarnehage.

NaKuHel-barnehagen på Facebook

Foreldreundersøkelsen i regi av Utdanningsdirektoratet