Om oss

Formål

NaKuHel friluftsbarnehage skal gi barna mulighet for, og inspirasjon til, lek og læring under tilsyn av lyttende og dedikerte voksne. Samtidig får barna gode utviklingsmuligheter med fokus på natur, kultur og helse.

Avdelingene våre

NaKuHel friluftsbarnehage består av 2 avdelinger for barn i alderen 1 - 6 år.  Barnehagen holder til i nytt bygg på Nedre Sem.

Avdeling Skaugum

Skaugum er et friluftstilbud tilpasset barn i alderen 1 – 2 år. Barna får tid og rom til å sanse og undre seg over naturen. Barna skal få mulighet til å bli kjent med naturen og hva den har å by på, i trygge omgivelser og i eget tempo. De er ute i all slags vær, og har et opplegg som sikrer en lett overgang til storbarnsavdelingen Tangen.

Avdeling Tangen

Tangen er et friluftstilbud for barn i alderen 3 – 6 år. De benytter seg av vår utebase Tangen. Hvis de ikke er der, er de ofte ute i naturen rundt Semsvannet. Denne avdelingen er nært tilknyttet NaKuHel-senteret, og dette er med på å sikre et mangfoldig og unikt barnehagetilbud.

Bemanning og rekruttering

De ansatte er NaKuHel friluftsbarnehagens største ressurs. Personalgruppen er lojal, stabil og kompetent og vi kjenner hverandre svært godt. Vi er trygge på barnehagens rutiner, og vi utfyller hverandre godt i samsvar med barnehagens konsept, verdier og visjon.

Er du interessert i å jobbe i NaKuHel friluftsbarnehage SA, så er du velkommen til å ta kontakt med styrer Merete Østerdal Wanggaard på epost post@nakuhelbarnehagen.no

Hva er NaKuHel?

NaKuHel står for Natur, Kultur og Helse. Disse tre elementene utgjør fundamentet i vår hverdag, våre aktiviteter og vår pedagogikk. Vår nære tilknytning til NaKuHel-senteret er med på å forme vårt mangfoldige og unike barnehagetilbud.

NaKuHel er en frittstående organisasjon for folkehelse og helsefremmende virksomhet. Hovedmålsettingen er å legge til rette for helsefremmende fellesskap basert på glede og aktivisering gjennom mestring, mening, balanse, glede og livskvalitet i egne liv. NaKuHel er en organisasjon som i hovedsak drives av frivillighet i tillegg til ansatte og personer på arbeidstrening.

Siden opprettelsen i 1994, utviklet NaKuHel-senteret seg til å bli en møteplass med tilbud om aktiviteter for forskjellige deler av befolkningen. Brukerne spente over store aldersgrupper, men de yngste var underrepresentert.  Dette, kombinert med et behov for gode barnehagetilbud, førte til at NaKuHel-barnehagen ble opprettet 1. august 2007.