Konsept og pedagogikk

Barnehagen skal gi barna mulighet for, og inspirasjon til, lek og læring under tilsyn av lyttende og dedikerte voksne. Samtidig får barna gode utviklingsmuligheter med fokus på natur, kultur og helse.

Visjon

En barnehage med sjel!

I NaKuHel friluftsbarnehage ønsker vi at hverdagen skal preges av glede og humor for barn og voksne. Barna skal ha tid og rom for god lek og sjelelig utvikling i et trygt og godt miljø ute i det fri. I den frie leken foregår det mye læring og utvikling, samt at barna gjennom å bruke naturen som lekeplass får utviklet motorikk, balanse og kroppskontroll. Barna kommer daglig tett inn på naturen, og vi omgis av kjente og kjære gårdsdyr som hest, sau, ku og hund. Vi bruker naturen i våre aktiviteter, og lærer barna å sette pris på naturen og det den har å by på.

Konsept

Som sagt, har vi tre satsningsområder: Natur, Kultur og Helse. Det er viktig å påpeke at disse områdene ikke kan sees isolert. De virker sammen; og vi ser på natur og kultur som helsefremmende komponenter. Vi er en friluftsbarnehage, og det meste av våre aktiviteter foregår ute i naturen. Dermed blir friluftsaspektet kanskje mer synlig enn kultur og helse-aspektet. Likevel er det slik at de fleste av våre aktiviteter ikke kan beskrives som en «naturaktivitet», «kulturaktivitet» eller «helseaktivitet», men kan forstås innenfor flere rammer. Eksempelvis folkeeventyrene bringer ofte naturen inn i barnas bevissthet gjennom å sette ord på det de opplever rundt seg i naturen, (samtidig som de formidles ute i naturen), i tillegg til at de bidrar til å bevare vår kulturarv. Samtidig har fortelling en helseeffekt i form av den gjenkjennelsen den appellerer til hos barna. Gjennom fortelling blir liknende emosjoner og opplevelser satt ord på og sortert hos barnet, og dermed brakt frem i bevisstheten slik at det kan arbeides med innenfor hvert barns egen forståelsesramme. Slik er det med alle våre aktiviteter. En estetisk (eller kulturell) aktivitet som å male et høstbilde, der barna beveger seg ute i ulendt terreng, finner et høstblad, gjøres bevisst de farger som omgir dem om høsten - og deretter skaper noe på et ark med dette bladet, mens de finner andre uttrykksmåter enn å uttrykke seg gjennom ord, vil både kunne anses som en naturaktivitet, kulturell aktivitet og med både fysisk og psykisk helsemessig gevinst. Men for å gi en oversiktlig beskrivelse av vårt tilbud, vil vi her forsøke å dele opp innholdet av vår dag gjennom de tre satsningsområdene.

Satsningsområde Natur

Vi bruker naturen aktivt i våre aktiviteter, og lærer barna å sette pris på naturen og det den har å by på:

 • Turer i området rundt Semsvannet

 • Dyrking av grønnsaks- og blomsterhage

 • Turer i robåt

 • Ski-turer

 • Svømming

 • Fisking og isfiske

 • Bygging av f.eks. gapahuk

 • Bruk av hund i barnehagen

 • Naturkunnskap i praksis

Satsningsområde Kultur

Vi ønsker at barna gjennom forskjellige aktiviteter skal få kjennskap til ulike kulturelle verdier og uttrykk:

 • Maling

 • Rytmikk og musikk

 • Teaterlek

 • Utflukter til museer

 • Kjennskap til internasjonale kulturer

Satsningsområde Helse

Gjennom natur og kultur fremmes vår helse. Ved å lære å nyte naturen og forstå ulike kulturelle uttrykk vokser barnas selvfølelse, selvinnsikt og trivsel:

 • Bake brød

 • Tilberede hjemmelaget og sunn mat

 • Filosofi

 • Fysiske aktiviteter

 • Miljøbevissthet og økologi

Verdier

Våre forpliktende verdier gjør oss tydelige og driver oss fremover mot vårt formål.

Ta barna på alvor.

Bry deg om barna – Lytt til barna – Gi barna ansvar – Hjelp barna – Undre deg med barna - Utforske med barna

Skap et positivt miljø.

Sett grenser - Vær bestemt – Vær stødig – Vær fleksibel – Vær rettferdig - Fokuser på høflighet

Vær medvirkende i barnas dannelsesprosess.

Gi barna mulighet til å tenke selv, reflektere og vurdere - Hjelp barna med å utvikle kunnskap, verdier og holdninger sammen - Hjelp barna med å bekrefte seg selv som kompetente, gode og viktige individer

Gi oppmuntring.

Positiv tilbakemelding – Rollemodell - Konfliktløsning

Barnas regler

I tillegg har vi barnas regler, som de lærer seg tidlig i form av et felles kamprop

Alle får lov til å være med

Vi er snille og vennlige mot hverandre

Vi er alltid høflige

Vi stopper når vi hører "stopp"