Søk Barnehageplass

NaKuHel-friluftsbarnehage SA er med i det samordnede opptaket i Asker kommune. Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars.


Du kan søke om plass hos oss ved å bruke det kommunale søknadsskjemaet på Asker kommune sine hjemmesider: www.asker.kommune.no/Barnehage/

Her går du inn på «Søk barnehageplass» og velg deretter NaKuHel-friluftsbarnehage SA i henhold til din prioritering (1,2 eller 3). Søker må være bosatt i Asker per 1. august for å bli vurdert til hovedopptak. Du kan også søke plass utenom hovedopptaket på plasser som blir ledig i løpet av året.